------------------------
Hortus Botanicus: STOEPPLANTJES
De HB te Leiden heeft een nieuwe website gemaakt over stoepplantjes. We lopen er vaak langs of zelfs overheen zonder er aandacht aan te schenken: planten tussen de tegels, langs een stoepband of in een boomspiegel.
Doordat gemeenten meer ecologisch beheren krijgen planten meer kans om zich tussen tegels te vestigen.
De Hortus schrijft op de website: