Nestor bij verenigingsstal


Donderdagmiddag 17 oktober ’14 bracht de heer Gerrit Greve, nestor van St.Imelda, samen met bestuurslid Roel Kuik een bezoek aan onze verenigingsstal. De heer Greve is jarenlang voorzitter van onze vereniging geweest en tevens voorzitter van imkersbond ABTB. Dhr. Greve was onder de indruk van de stal en omgeving en vond het  prachtig zijn oude bijenkap er aan de wand te zien hangen. “Als ik beter mobiel was, dan begon ik zo weer met een volkje” was een uitspraak van hem die de imker in hem demonstreert. 
 
Bezoek opening wandelroute Knapenveld               

                                                                                           
Sander Markerink geeft enthousiast uitleg bij het informatiebord.

 

Vrijdag 26 september 2014 hebben Minne Hoekstra,  Johan Wichink, Sander Markerink en Roel Kuik een groep basisschool-leerlingen ontvangen bij de verenigingsstal.
In drie groepjes kregen de leerlingen bij drie verschillende onderdelen uitleg. Met grote ogen en grote belangstelling werd gekeken naar de bijen en geluisterd naar de imkers.
Dit was een actie in samenwerking met de gemeente Raalte, die op deze middag de wandelroute “Knapenveld” langs de bijenstal officieel opende.
Vertegenwoordigers van de gemeente, waterschap Groot Salland, LTO en Natuurmonumenten waren aanwezig bij de openingshandeling door burgemeester Piet Zoon.
Daarna ging een grote groep belangstellenden op pad. Bij de stal heeft Roel Kuik de aanwezigen kunnen vertellen
over het ontstaan van de stal, de imkeropleiding en de doelstelling van de stal.

De schoolleiding, burgemeester Zoon en de ambtenaren van de afdeling communicatie en toerisme waren erg enthousiast.

Er kwamen van meerdere onderwijsmensen verzoeken om met hun leerlingen een keer een bezoek te brengen aan de stal.
 Publieke belangstelling op de Raarhoek.
Johan Wichink geeft de jeugd geduldig uitleg.                            

Daphne Dertien op bezoek

Op 9 mei 2014 heeft Daphne Dertien, kandidaat Europees parlement voor GroenLinks en afkomstig uit Enschede, een werkbezoek gebracht aan onze verenigingsstal om beter te begrijpen waardoor er sprake is van bijensterfte.
(foto) Daphne in gesprek met Ralph Mulders van GroenLinks Raalte.

Daphne Dertien is met Ton de Haan op zoek geweest naar Varoamijten. Buiten de stal vertellen ze opgelucht dat zij er geen gevonden hebben.
Hiervoor hebben zij, beiden goed ingepakt, in een bijenkast raam voor raam bekeken.
Daphne was zeer onder de indruk hoe honing en stuifmeel om het open en gesloten broed is opgeborgen.

 

Daphne en Ton met schuiflade van een bijenkast, rechts waarnemend voorzitter Ad van Wijlen.

 
Waingoegahorde op bezoek


“Op donderdag 24 april 2014 hebben aan het begin van de avond 11 welpen met begeleiders onze stal bezocht. Deze padvinders van de Waingoegahorde zijn tussen de 8 en 11 jaar oud.
We hebben hen eerst wat over het leven van bijen verteld. Ook bleek ieder wel eens gestoken te zijn geweest. Dus zonder gemor werden de hoofdkappen omgedaan voordat we de stal bezochten.

De groep werd in tweeën gedeeld zodat een groep eerst samen met 2 imkers in de kasten hebben gekeken, waar broed en honing goed gezien konden worden.
De andere groep heeft eerst de koningin in een z.g.n. demonstratie kast gezocht en gezien hoe zij eitjes legt en gevoerd wordt.
Ook kon met een vergrootglas een bij bestudeerd worden, waarbij de mooie facetogen en de beharing velen opvielen.

Na een korte pauze zijn de groepen gaan wisselen. Na bijna 2 uur zijn de welpen voldaan en diep onder de indruk hoe een bijenkolonie leeft weer naar huis gegaan.”

Hier een kleine fotoimpressie: