'De Raarhoek' : Bijenstal van de vereniging

Er is een bordje geplaatst bij de ingang van het weggetje dat naar het Dorpsbos en onze bijenstal voert aan de Raarhoeksweg bij Raalte-Noord tussen nr. 27 en nr. 29.
                                                                                        Volgend jaar nieuwe bewoners bij de bijenstal?
Achter de bijenstal heeft IVN Raalte een nestkast opgehangen voor steenuilen. Deze kleine uilensoort schijnt -volgens de deskundigen- redelijk veel in dit gebied voor te komen.  Om te monitoren en om deze soort extra nestruimte te geven, hangt er nu een kast aan de verenigingsstal.
Je hoeft niet bang voor de vogel te zijn. Als de uil op haar broed zit, zal zij bij onraad weggedoken in de nestkast blijven zitten, zelfs als er in de kast gekeken zou worden. Ze zullen je niet verrassen door plotseling weg te vliegen.  We zullen volgend  jaar ongetwijfeld horen of deze kast in gebruik genomen gaat worden. 
Activiteiten in de Verenigingsstal
Op een door de weekse avond in het voorjaar...


Kastkontrole; doppenbreken en bijvoeren dat is het werk van imkers: er wordt altijd gewerkt in de stal.  Ino, Roel en Ton hebben de zorg voor hun volken.


Ontstaan van de Verenigingsstal

Binnen imkersvereniging St. Imelda was in 2012 1n 2013 een werkgroep Verenigingsstal actief. De werkgroep heeft zich eerst gebogen over een mogelijke locatie in samenwerking met de Gemeente Raalte. Verder heeft de groep het model van de stal bezien en van de Gemeente voor de vereniging een bouwvergunning verkregen.
Onze verenigingsstal is gesitueerd bij het toekomstige Dorpsbos bij Raalte-Noord. De stal kreeg vorm volgens een veldschuurmodel passend bij het landschap.
Op 13 april 2013 werd begonnen met de grondwerkzaamheden. Hieronder een impressie van bouw en opening.

De eerste grondwerkzaamheden op 13 april 2013.

Een veldschuur heeft een vastgestelde maximale hoogte boven het maaiveld. Omdat we om te werken in de kasten meer hoogte nodig hebben, is het centrale deel verdiept. Hieronder de situatie op 20 april.


Met het plaatsen van de staanders en het gebinte, waarop het dak, krijgen we al een aardige indruk van de toekomstige werkruimte. Situatie op 27 april:
 
Op zaterdag 31 augustus 2013 opent de Oogstkoningin in aanwezigheid van de Sallandse boer en haar hofdames officieel onze verenigingsstal. Wij zijn verheugd dat zij de openingshandeling gaat verrichten. Immers, onze vereniging stond aan de wieg van het jaarlijks terugkerende oogstfeest Stöppelhaene. Bij de opening wordt tevens de naam van onze verenigingsstal onthuld.
Onze verenigingsstal heeft dan een tweeledige functie. Het is de ruimte waar imkers die geen of te weinig plek voor hun kasten en korven hebben deze kunnen opstellen. En de stal krijgt een educatieve functie voor groepen en passerende belangstellenden.
De beheerder is Ton de Haan. Hij is telefonisch bereikbaar via 06-13061949 .

Beheerder Ton de Haan ontvangt van de werkgroep de onderhoudsbezem. Voorzitter van de werkgroep Ben Kogelman leest de aanstellingsbrief voor.

Imelda is de leden van de werkgroep veel dank verschuldigd, met name de uitvoerder-opzichter van de bouw: Frans Krieger (rechts).

De fanatieke bouwers: (v.l.n.r.) Minne Hoekstra, Frans Krieger, Arjan Schepers, Roel Kuik wijzend naar de groen wordende sedum-dakbegroeiing, Ben Kogelman en Ton de Haan.

Hoe is het volk eraan toe?

Op zaterdag 31 augustus 2013 werd onze verenigingsstal geopend. Tegen half twee arriveerden oogstkoningin Gerdine van Meerveld met haar hofdames Gibcus en Van Schooten en samen met Sallandse boer Edwin Tijs bij het toekomstige dorpsbos nabij de Raarhoeksweg in Raalte-Noord.
In zijn toespraak memoreerde de voorzitter Klaas Ypma. Oud-secretaris Klaas Ypma had zitting namens St.Imelda in het Raalter Groenplatform en was de initiator en promotor van de nieuwe stal. Voorzitter Wim Schuurman bedankte de leden van de werkgroep: Ben Kogelman, Frans Krieger, Minne Hoekstra, Ton de Haan en Roel Kuik voor hun inzet en het door hen verzette werk, waarbij hij hen een certificaat overhandigde. Voor Koen Krieger had de voorzitter een envelop met inhoud. Ook sprak de voorzitter dank uit aan onze naaste buren voor hun gastvrije ontvangst en hun sociale controle. Hierna verrichtte de oogstkoningin de openingshandeling, waarbij zij met behulp van elektriciteit vellen kunstraat van een draad liet smelten, waardoor de naam van de stal De Raarhoek onthuld werd. Hierna bezichtigden de genodigden onze verenigingsstal.

Toenmalige voorzitter Wim Schuurman verwelkomt Oogstkoningin, beide hofdames en Sallandse boer.