Lid worden?

Vul het contactformulier in.

De Sallandse Bijenvereniging St.Imelda te Raalte kent 75 leden. Deze zijn woonachtig in Salland. De vereniging is aangesloten bij Imkers Nederland. Een aantal van hen is tevens lid van een NBV-afdeling in de regio.
Onze leden kennen interessevoorkeuren als koninginnenteelt, natuurlijk imkeren of honingverwerken, leggen onderling contacten en vormen studiegroepjes. Tijdens bijenpraatavonden en het imkerscafé worden ook ervaringen uitgewisseld. 

De jaarvergaderingen van Sallandse Bijenvereniging St. Imelda worden in oktober-november en in februari gehouden. Naast een huishoudelijk deel beogen we ook een informatief deel voor de leden en begustigers te beleggen. Tijdens de najaarsvergadering willen we vooruitblikken op onze activiteiten en taken voor het nieuwe kalenderjaar en wordt de hoogte van de contributie vastgesteld. Tijdens de februarivergadering worden jaarverslag en financiële verantwoording vastgesteld. 

De contributie van de Sallandse Bijenvereniging St Imelda bedraagt in 2020 € 10,-
Leden die het lidmaatschap van De Sallandse Bijenvereniging St. Imelda willen combineren met een lidmaatschap van Imkers Nederland betalen € 45,- .
De afdracht aan Imkers Nederland bedraagt € 35,- per lid.   http://www.imkersnederland.nl/

Alleen leden die zijn aangesloten bij Imkers Nederland hebben de gelegenheid om hun bijenvolken te verzekeren.
Voor het verzekeringsjaar 2020 bedraagt de verzekeringspremie € 0,..per volk.
Voor de voorwaarden van de verzekering verwijst het bestuur naar de website van Imkers Nederland
http://www.imkersnederland.nl/over-ons/verzekeringen