Afspraken met de imker die een bijenvolk in de stal gaat zetten:

Om het gebruik van de bijenstal goed te laten verlopen, maken we hiervoor afspraken.
Deze afspraken zijn op de algemene ledenvergadering van de vereniging goedgekeurd.

   
Zwermen.
Iedere imker probeert het zwermen zoveel mogelijk te voorkomen.   Zwermen die worden aangetroffen bij de stal, waarvan geen eigenaar  bekend of aanwijsbaar is, vervallen vanaf het moment aan diegene die de zwerm schept.
Onderhoud:
Iedere huurder helpt minimaal een dagdeel/jaar (ca. 3 uren)  met het onderhoud van de stal na een oproep van de beheerder.
Huur:
Een seizoensplaats in de stal bedraagt 0 euro.