De Sallandse Bijenvereniging Sint Imelda

Deze is ontstaan in 2013 en notarieel opgericht in 2014.
De vereniging komt voort uit Imkersvereniging St. Imelda, welke een afdelingsvereniging was van de Imkersbond ABTB.

De Sallandse Bijenvereniging heeft als doel:
Het bevorderen en behartigen van de belangen van bijen en bijenhouders.
Onze vereniging staat open voor ieder die bijen en de natuur een warm hart toedraagt. Een relevante activiteit is het bevorderen van een goede biotoop voor de bijen met erin voldoende drachtplanten. Deze drachtplanten zijn niet alleen goed voor de bijen, de sociale en solitaire, maar ook voor andere insecten en geven de woonomgeving voor de mensen ook een afwisselend gezicht. Dit ontstaat zeker als we erin slagen dat er van het vroege voojaar tot in het late najaar planten bloeien die de insecten nectar en stuifmeel leveren.
Door een email te sturen via het contactformulier kunt u zich aanmelden als lid van De Sallandse Bijenvereniging Sint Imelda.

Het mailadres van de secretaris is secretariaat@imkersraalte.nl.