Privacy verklaring De Sallandse Bijenvereniging ( St Imelda) te Raalte*

Versie 1.0 18 juni 2018

Wij verzamelen gegevens alleen voor verenigingsdoeleinden en indien tevens het lidmaatschap voor de Imkervereniging Nederland wordt verzorgd, voor deze vereniging. Imkervereniging Nederland heeft zelf een privacy verklaring.

De gegevens zijn naam, adres, geslacht, telefoonnummer(s) en email en specifieke verenigingsrol(len).

Deze gegevens worden alleen met de leden gedeeld en nimmer voor commerciële doeleinden gebruikt. De gegevens gaan wel naar Bee happy te Deventer, die onze verenigingsdepot rol heeft overgenomen.

Opvragen kan via de secretaris en de verzamelde gegevens zijn altijd te zien op de meest recente ledenlijst, die periodiek aan de leden wordt gestuurd.

Foto’s op de website kunnen herkenbaar leden weergeven; als een lid daar bezwaar tegen heeft kan die dit kenbaar maken bij de secretaris.

Wij publiceren ons privacy statement op de website.
 
Wij mailen alleen dmv BCC

Via de website kan men ten behoeve van informatie of aanmelden voor een cursus gegevens achter laten.

Van hen die als zwermschepper bekend zijn, zal op de side de namen en telefoonnummer worden gepubliceerd. Wordt de vereniging gebeld inzake een zwerm dan wordt in voorkomende gevallen de naam en relevant telefoonnummer gegeven aan degene die een zwerm verwijderd wil hebben.

De penningmeester gebruikt de gegevens om de juist te naam gestelde factuur te kunnen opstellen.

Een lid van onze vereniging heeft kennis genomen en ingestemd met deze privacy verklaring
 
 * vastgesteld op 18 juni 2018 tijdens bestuursvergadering te Raalte