Kennismakingscursus Imkeren 2024

Aanmelden: stuur een email naar secretariaat@imkersraalte.nl.
 
Datum tijd dag locatie
12-3 19:30 - 22:00 dindag Flierefluiter, kennismakingscursus
19-3 19:30 - 22:00 dinsdag Flierefluiter, kennismakingscursus
26-3 19:30 - 22:00 dinsdag Bee Happie, aanschaf materialen

- De Flierefluiter - Raarhoeksweg 49 - Raalte
- Bee Happie - Groningerstraat 5 - Deventer

Omschrijving:
Twee avonden. Deze zijn bedoeld om u een breed beeld te geven van de imkerij. Twee avonden, waarin we met elkaar praten over wat er in de bijenkast gebeurt, de rol die de imker daarin vervult, wat dat kost aan tijd en geld, welke kennis en vaardigheid het vraagt en wat het jou en je omgeving oplevert. 

Doel:
Een indruk krijgen van het houden van bijen en daarna bewust kunnen kiezen voor de eventuele vervolgstap: De Basiscursus Imkeren.

Tijd en kosten:
2 dagdelen van 2½  uur 
Kosten  €20,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

 

Onderwerpen en inhoud van de Kennismakingscursus.

1. De bijensteek:    
Hoe voorkom je confrontaties en als ze er toch zijn? Hoe ga je er dan mee om?

2. De bij en wij:
De bij speelt een belangrijke rol in de voedselketen. Ook in de onze. 
Welke functie vervullen de honingbij en de solitaire bij in de natuur en in ons leven? 

3. De bij en het volk:     
De honingbij is een sociaal levend insect, de bij is niets zonder haar volk en omgekeerd. Er is een patroon waarin het bijenleven zich voltrekt met een groot aantal functies die schijnbaar vanzelf vervuld worden. Hoe komt het allemaal voor elkaar?

4. Onderdanen en ontwikkeling van het volk: 
Het bijenvolk bestaat uit 3 verschillende categorieën individuen met eigen taken die allen bijdragen tot het in stand houden van de soort. De ontwikkeling van het volk is een dynamisch proces. Hoe gaat dat? Hoe herkent de imker de plannen van het volk?

5. De bij als individu:        
Elke bij doorloopt de fase van ei, larve, pop tot imago. Dit proces herhaalt zich in een zomer duizenden keren, waardoor het volk tot een optimale grootte komt. Wanneer is het volk groot genoeg?

6. De dynamiek van het volk:
Het volk wisselt gedurende het jaar qua samenstelling en grootte. Overleven en uitbreiden van de soort is de drijfveer. De natuur is hier zeer efficiënt, waardoor de kans op mislukken minimaal wordt. Welke mechanismen kunnen we herkennen?

7. Twee volken        
Het bijenvolk splitst zich op om het voortbestaan te verzekeren. Wat gebeurt er in het verlaten nest en in de nieuwe kolonie?

8. Het mysterie van de dar.
De mannetjes of darren zijn gering in aantal en ook maken ze een beperkte tijd deel uit van het bijenvolk. Waarom en hoe komt de selectie tot stand?

9. De rust keert weer.
Na de stormachtige ontwikkeling in het voorjaar en het opsplitsen is de voortplantingsdrift gerealiseerd. Het volk richt zich nu op andere taken. die veel minder heftig verlopen. Wat wordt de nieuwe opdracht van het volk?

10. Overleven.    
Om te overleven zijn een aantal primaire voorwaarden nodig. Externe voorwaarden zijn:  beschikbaarheid van voedsel en goede huisvesting. Interne voorwaarden:  verdedigen tegen indringers, goede “afspraken “ maken: wanneer wie wat doet, maar ook communicatie. Welke zaken zijn van belang en hoe hebben de bijen dat georganiseerd?

11. Bijenproducten.
De mens is al lang geïnteresseerd in bijenproducten. Welke zijn er en wat doen we er mee?

12. Gereedschap van de imker.
De imker heeft speciaal gereedschap nodig om te kunnen werken in de bijen, maar ook om honing te kunnen oogsten. Een overzicht van het gereedschap dat de imker gebruikt.

13. Imker worden.
Imker worden kan haast op elke plek en is voor veel mensen een mogelijkheid om actief te zijn in de natuur. Een bijdrage leveren aan:  de leefbaarheid van onze omgeving, de voedselvoorziening en de educatie aan kinderen en volwassenen. 
Nieuwsgierigheid naar hoe de bijen leven en het willen zorgen voor een levend organisme zijn belangrijke vertrekpunten voor de nieuwe imker. De voldoening zit in een potje honing van eigen tuin, maar ook in het ontdekken van wat er in het volk gebeurt om zich vitaal te houden. 

14. Het werk en de tijd van de imker.
De tijd die je nodig hebt om je bijen goed te verzorgen is afhankelijk van wat je wilt. Ga je voor productie, dan kost het meer tijd, dan wanneer de bestuiving en de verbetering van de leefomgeving je voornaamste doel is. Er wordt een voorbeeld uitgewerkt, waarin een inschatting gemaakt kan worden hoe druk je wordt met je nieuwe activiteit.

15. Kosten kleine imkerij
De kosten zitten vooral in het aanschaffen van imkermaterialen bij de start van je imkerbedrijfje of -hobby. Alles gaat jaren mee en al snel kun je de jaarlijkse kosten dekken door de opbrengst die de bijen je als beloning opleveren voor goed imkerschap. De echte opbrengst zit in de momenten van verwondering, nieuwe kennis, natuurbeleving, contacten met imkers en onderzoekers in binnen- en buitenland. Een uitwerking van de voornaamste kostenposten komt aan de orde.

16. Het jaar rond met de imker.
In het bijenjaar zijn een aantal momenten waarop je de kasten moet inspecteren en er voor moet zorgen dat je bijen in een goede conditie blijven. Alles wat er zoal moet gebeuren om een goed resultaat te halen met je volken komt globaal aan de orde.