Basiscursus imkeren 2019:

Aanmelden: stuur een email naar johanwichink@hotmail.com of klik hier.

Inhoud:
16 Dagdelen met 13 Praktijkopdrachten in combinatie met korte theoretische uitleg.
5 Theorie-avonden
1 Huiswerkopdracht
Examen op praktische en theoretische kennis.
Diploma Beginnend Imker 

Omschrijving: 
De basiscursus is een echte imkercursus, waarbij  je direct in een bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde zijn geweest. Elke praktijkles wordt kort ingeleid.
Aanvankelijk werk je met z’n tweeën in een bijenvolk. In mei wordt het volk opgesplitst.
Elke cursist gaat daarna verder met een eigen volkje. Dit volk moet je groot zien te krijgen en daarbij beleef je van alles wat je moet weten als beginnend imker.
Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig, zodat het allemaal goed verloopt en je met een vitaal volk naar huis gaat.
De cursus start met de praktijklessen in de verenigingsstal “De Raarhoek”  in het Raalter dorpsbos. Adres: Raarhoeksweg tussen  nr. 27 en nr. 29, Raalte
De verdiepende theorielessen starten na de zomer en de afsluiting met een examen is in november.

Doel:
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten welke effecten de ingrepen in het volk hebben en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is.

Tijd en kosten
Kosten € 175,00 .

Inclusief:  
- Theorieboek,
- Praktijkwerkboek,
- Bijenvolk,
- 6 Bijenraampjes, 
- Afzetbakje
- 2 Kastdoeken
- Gratis 1 jaar lidmaatschap  van de Imkers Nederland (www.imkersnederland.nl),
- Gratis deelname aan de verenigingsactiviteiten,
- Maandblad “Mijn Bijen” in het jaar van deze cursus.
- Voor het houden van het bijenvolk krijgt elke cursist een 6 raamskastje te leen.

Exclusief:
- Bijenkast en imkergereedschap, o.a. raampjeslichter, kastbeitel, tangetje, pijp, tabak, vegertje, voerbakje, etc.
- De imkerbenodigdheden worden aan het begin van de cursus gezamenlijk besteld.

Als de bijenteeltleraar en/of de imkervereniging van mening is dat de cursist onvoldoende kennis heeft om het bijenvolk te beheren kan worden besloten om het bijenvolk niet te overhandigen zonder restitutie van het cursusgeld.
 
Basis cursus 2019        
14-apr 13,00 -15,00u zo de Raarhoek Opdracht 1 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie
21-apr 13,00 - 15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 3 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie
23-apr 19,30 -21,30 u di Arjan Schepers Opdr. 2 Raampjes maken
28-apr 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 3 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie
05-mei 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 3 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie
12-mei 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 4 en 10 Contr. op zwermplannen en varoa controle
19-mei 13,00 -15,00 u za de Raarhoek Opdr. 4 Controle op zwermplannen
26-mei 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 4 Controle op zwermplannen
02-jun 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 4 Controle op zwermplannen
04-jun 19,30 -21,30 u di Arjan Schepers   kastenavond  
09-jun 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 5 en 8 Kunstzwerm maken en honing oogsten
16-jun 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 5 en 8 Kunstzwerm maken en honing oogsten
29-jun 18,30 u za de Raarhoek Opdr. 6 Luisteren en doppen breken
06-jul 18,30 u za de Raarhoek Opdr. 6 Luisteren en doppen breken
21-jul 13,00 -15,00 u zo de Raarhoek Opdr. 7 en 10 Contr. op moergoedheid, varroa behandeling
  12,00 - 15,00 u za ??????? Opdr. 11 Wasdag en materialen ontsmetten
18-aug 13,30-15,30 u zo Haarlesedijk  opdr. 9-12-13 verenigen en inwinteren  
10-sep 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorieles 1  
17-sep 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorieles 2  
24-sep 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorieles 3  
01-okt 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorieles 4  
08-okt 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorieles 5  
22-okt 19,30 -22,00 u di de Flierefluiter Theorie examen  
??-nov 19,30 -22,00 u ma de Schalm   A.L.V. en diploma uitreiking
 ?? -Dec   za Haarlesedijk Varroa behandeling  

* Locatie:
- Bijenstal 'De Raarhoek' - Raarhoeksweg, pad volgen tussen nr. 27 en nr. 29 (bordje Dorpsbos), 8102SX Raalte
- De Flierefluiter - Raarhoeksweg 49 - 8102SZ Raalte
- Haarlesedijk - J. Wichink - Haarlesedijk 27 - 8111MB Heeten

Opgave bij bestuurslid/bijenteeltleraar Johan Wichink via mailadres : johanwichink@hotmail.com