Basiscursus imkeren 2024

Aanmelden: stuur een email naar secretariaat@imkersraalte.nl.

Inhoud:
17 Dagdelen met 10 Praktijkopdrachten in combinatie met korte theoretische uitleg.
5 Theorie-avonden
Examen op praktische en theoretische kennis.
Diploma Beginnend Imker 

Omschrijving: 
De basiscursus is een echte imkercursus, waarbij  je direct in een bijenvolk aan het werk gaat. Je ontdekt en doet alle dingen die in de kennismakingscursus globaal aan de orde zijn geweest. Elke praktijkles wordt kort ingeleid.
Aanvankelijk werk je met z’n tweeën in een bijenvolk. In mei wordt het volk opgesplitst.
Elke cursist gaat daarna verder met een eigen volkje. Dit volk moet je groot zien te krijgen en daarbij beleef je van alles wat je moet weten als beginnend imker.
Bij de praktijklessen zijn een aantal praktijkbegeleiders aanwezig, zodat het allemaal goed verloopt en je met een vitaal volk naar huis gaat.
De cursus start met de praktijklessen in de verenigingsstal “De Raarhoek”  in het Raalter dorpsbos. Adres: Raarhoeksweg tussen  nr. 27 en nr. 29, Raalte
De verdiepende theorielessen starten na de zomer en de afsluiting met een examen is in november.

Doel:
Begrijpen hoe het bijenvolk georganiseerd is om te overleven. Herkennen van de verschillende fasen waarin het volk zich door het jaar heen bevindt. Weten welke effecten de ingrepen in het volk hebben en wanneer ingrepen gewenst of ongewenst zijn. Alle voorkomende ingrepen zelfstandig en goed kunnen uitvoeren. Kunnen beoordelen of het volk vitaal en gezond is en over voldoende voedsel beschikt. Bijen kunnen houden op een wijze die past bij de tijd en de ambitie van de imker, waarbij een goede bijenzorg gewaarborgd is.

Tijd en kosten
Kosten € 250,00 .

Inclusief:  
- Theorieboek,
- Praktijkwerkboek,
- Bijenvolk,
- 6 Bijenraampjes, 
- Afzetbakje
- 2 Kastdoeken
- Gratis 1 jaar lidmaatschap  van de Imkers Nederland (www.imkersnederland.nl),
- Gratis deelname aan de verenigingsactiviteiten,
- Maandblad “Mijn Bijen” in het jaar van deze cursus.
- Voor het houden van het bijenvolk krijgt elke cursist een 6 raams kastje te leen.

Exclusief:
- Bijenkast en imkergereedschap, o.a. raampjeslichter, kastbeitel, tangetje, pijp, tabak, vegertje, voerbakje, etc.
- De imkerbenodigdheden worden aan het begin van de cursus gezamenlijk besteld.

Als de bijenteeltleraar en/of de imkervereniging van mening is dat de cursist onvoldoende kennis heeft om het bijenvolk te beheren kan worden besloten om het bijenvolk niet te overhandigen zonder restitutie van het cursusgeld.
 
datum tijd dag locatie les no. omschrijving
Basis cursus       
14-4 13:00 - 15:00u zo de Raarhoek Les 1 deel 1 Werken in het bijenvolk
16-4 19:30 - 22:00 u di Arjan Schepers   Raampjes maken
21-4 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 1 deel 2 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie 
28-4 13:00 - 15,00 u zo de Raarhoek Les 1 deel 3 Bijenvolk openen-voorjaarsinspectie  
5-5 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 2  Bijenvolk openen-ruimte geven
12-5 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 3 Contr. op zwermplannen en varroa controle
19-5 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 3 Controle op zwermplannen
26-5 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 3 Controle op zwermplannen
2-6 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 4 Kunstzwerm maken
9-6 13:00 - 15:00 u zo de Raarhoek Les 4 Kunstzwerm maken
22-6 18:30 u za de Raarhoek Les 5 Luisteren en doppen breken
29-6 18:30 u za de Raarhoek Les 5 Luisteren en doppen breken
7-7 13:00  -      15:00 u zo de Raarhoek Les 6 Varroa bestrijding + controle nieuwe moer
14-7 13:00   -
15:00 u
zo de Raarhoek Les 7 Controle van de nieuwe moer
?????   zo Haarlesedijk* Les 8 Honing oogsten en slingeren
28-7 13:00 -
15:30 u
zo de Raarhoek Les 9 Verzorgen van bijenvolken in de zomer
4-8 13:30 -
15:30 u
zo Haarlesedijk* Les 10 Najaarsverzorging van het bijenvolk
10-9 19:30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorieles 1  
17-9 19:30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorieles 2  
24-9 19:30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorieles 3  
1-10 19;30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorieles 4  
8-10 19:30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorieles 5  
22-10 19:30 - 22:00 u di Flierefluiter Theorie examen  
?? -11 19:30  -
22:00 u
  De Schalm   Alg. Leden Vergadering (ALV) en diploma uitreiking
??-12                             za    Haarlesedijk*   Les 11          Oxaalzuur en winterbehandeling
 

- Bijenstal 'De Raarhoek' - Raarhoeksweg, pad volgen tussen nr. 27 en nr. 29 (bordje Dorpsbos), 8102SX Raalte
- Arjan Scheepers - Hakkerhoekweg 9 - 8106 PN Mariënheem
- Haarlesedijk - J. Wichink - Haarlesedijk 27 - 8111MB Heeten
- De Flierefluiter - Raarhoeksweg 49 - Raalte
- Bee Happie - Groningerweg 5 - Deventer


Opgave bij bestuurslid/bijenteeltleraar Johan Wichink via mailadres : secretariaat@imkersraalte.nl